OSEBNI TRENING 1:1

Je način individualne vadbe pri katerem sta v interakciji en vadeči in en trener. Za kar najboljšo učinkovitost je potreben posluh in razumevanje težav in nenazadnje ciljev vadečega. Z individualno obravnavo se lahko trener povsem posveti vadečemu in ga tako pripelje do njegovega maksimuma hitreje in učinkoviteje.

Cilj takšne vadbe je največji možni učinek posredovanih informacij na vadečega.

KINEZIOTERAPIJA (terapevtska vadba)

Je vrsta fizikalne terapije in za svoje bistvo uporablja gib, oziroma gibanje, kot osnovno sredstvo v prizadevanju za izboljšanje narušenega zdravja.

Predstavlja pomembno dejavnost športne medicine v procesu zdravljenja, rehabilitacije.

Sklop vaj, ki so bistvo KINEZIOTERAPIJE:

 • vaje za moč
 • vaje za iztegovanje
 • vaje za sprostitev
 • vaje za živčno mišično koordinacijo
 • propriorecepcija
 • stabilizacija trupa in skočnih sklepov

NORDIJSKA HOJA

Nordijska hoja nam je kot oblika gibanja najbližje in je primerna za vsakogar. Uporaba palic omogoča, da pri hoji uporabljamo tudi mišice trupa in rok, kar znatno poveča efekt vadbe, tudi  do 40 % več kot pri običajni hoji.

Kdo lahko hodi po nordijsko?

VSAK! S tako obliko vadbe namreč dosežemo izboljšanje aerobne vzdržljivosti, izboljšujemo funkcionalnost srčno žilnega sistema, pomaga pri izgubi in uravnavanju telesne teže, uporablja se v rehabilitacijske namene ali pa samo kot obliko rekreacije, ki je osnova za zdravo življenje.

Nordijska hoja ima več tehnik, katere določajo stopnjo intenzivnosti vadbe. Od čisto osnovne oblike gibanja kot je hoja, hoja s pomočjo palic v tehniki dvotaktnega diagonalnega koraka do štirikoraka s soročnim odrivom.

Trening nordijske hoje se uporablja tudi v namene pridobivanja vzdržljivosti, saj je zaradi vključevanja velikega števila mišic idealna za razvijanje te sposobnosti.

Kaj izboljšujemo z vadbo nordijske hoje?

 • osnovno in specialno vzdržljivost
 • izboljšanje srčno žilnega sistema
 • krepitev dihalnega sistema
 • izboljšanje in vzdrževanje gibljivosti

PLAVANJE:

Voda je element zemlje, ki je sestavni del vsakega živega bitja. Nudi nam preživetje, doživetje in nenazadnje tudi rekreacijo.

Plavanje je način gibanja (vadbe) pri katerem je izjemno pomemben faktor izključitev oziroma zmanjšanje gravitacijskega vpliva na telo (sklepni del gibalnega aparata), zato je primeren tako v rekreacijske  kot tudi v rehabilitacijske namene.

V Sloveniji je dejstvo, da je večino ljudi plavalcev, a se jih vseeno vse več odloči za nadgradnjo svojega znanja in tako ”kopanje” spremenijo v način vadbe, ki ji je moč reči plavanje.

Osnovne tehnike plavanja:

 • prsno plavanje
 • prosto plavanje ali kravl
 • hrbtno plavanje
 • delfin

CILJ VADBE: Je izpopolniti tehniko plavanja, do te mere, da je vadeči sposoben izvajati vadbo, ki je efektivna in tako najbolje izkoristiti čas, ki je porabljen za to obliko vadbe.

TEHNIČNI CILJI:

 • naučiti/izpopolniti zavesljaj
 • naučiti/izpopolniti tehniko dihanja
 • naučiti/izpopolniti tehniko udarcev nog
 • naučiti/izpopolniti tehniko drsenja na vodi
 • naučiti/izpopolniti  pravilno koordinacijo gibanja v vodi